Giáo Dục STEAM – Robotics – AIot

giáo dục STEAM - Robotics - AIOT dành cho trẻ từ 7 đến 16 tuổi

GIÁO DỤC STEAM

Khóa học giáo dục STEAM – ROBOTICS – AIOT phát triển tư duy sáng tạo công nghệ tương lai dành cho trẻ từ 7 đến 16 tuổi.

Đây là phương pháp giáo dục tích hợp đa môn gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học. Phương pháp này nhằm mục tiêu phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng liên kết các kiến thức đa ngành vào thực tiễn.

Tại TOPKID EDUALL, giáo dục STEAM còn được mở rộng kết hợp với công nghệ AIOT, học cách lập trình, chế tạo, ứng dụng Robotics, hiểu và nắm bắt những thay đổi từ thời đại số tạo ra cơ hội to lớn dành cho trẻ trong tương lai.

STEAM - ROBOTICS - AIOT LÀ GÌ ?

giáo dục STEAM là gì

Là phương pháp giáo dục kết hợp giữa các lĩnh vực gồm:

 • Khoa học (Science).
 • Công nghệ (Technology).
 • Kỹ thuật (Engineering).
 • Nghệ thuật (Arts).
 • Toán học (Mathematics).

Là lĩnh vực khoa học và kỹ thuật liên ngành dành riêng cho việc thiết kế, xây dựng và sử dụng robot cơ khí. Robot có thể được lập trình để thực hiện ứng dụng trong sản xuất, nông nghiệp, y tế cho đến quân sự, không gian và giáo dục.

Robotics là gì
AIOT là gì

Viết tắt của Artificial Intelligence of Things – Trí tuệ nhân tạo vạn vật. Là sự kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với hạ tầng internet vạn vật (IoT).

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM STEAM

học sinh đang học trải nghiệm giáo dục STEAM

Mở ra tiềm năng vô hạn trong con thông qua giáo dục STEAM – lập trình Robotics – AIOT.

Ngày
Giờ
Phút
Giây

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA

sự khác biệt giữa giáo dục STEAM và giáo dục truyền thống

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM STEAM

giáo dục STEAM robotics và AIot

Bố mẹ có muốn thấy sự thích thú của con trong việc học sau 1 buổi trải nghiệm.

ĐÓN ĐẦU TƯƠNG LAI

HỌC STEAM - ROBOTICS - AIOT

giáo dục STEAM - Robotics - AIOT dành cho trẻ từ 7 đến 16 tuổi

STEAM là phương pháp tiếp cận giáo dục mới kết hợp giữa các lĩnh vực gồm:

giáo dục STEAM
giáo duck STEAM môn công nghệ
giáo dục STEAM môn học kỹ thuật
giáo dục STEAM môn nghệ thuật
giáo dục STEAM môn toán học

      GIÁO DỤC STEAM tập trung vào việc khuyến khích học sinh sáng tạo, giải quyết vấn đề, phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai. Giúp học sinh áp dụng kiến thức học được vào thực tế giúp kiến thức trở nên thực tiễn hơn.

giao duc steam 16

LỢI ÍCH CỦA STEAM MANG LẠI CHO TRẺ

Kết nối kiến thức các môn học

KẾT NỐI KIẾN THỨC CÁC MÔN HỌC

Phương pháp giáo dục STEAM kết nối các môn học: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học trong 1 dự án cụ thể.

Phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO TƯƠNG LAI

Giáo dục STEAM giúp trẻ phát triển mạnh mẽ tư duy logic, giải quyết vấn đề, sáng tạo, phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm.

Khuyến khích làm việc nhóm

KHUYẾN KHÍCH LÀM VIỆC NHÓM

Các học sinh được cùng nhau học tập và giải quyết các vấn đề, cùng nhau tham gia bàn luận và đưa ra các giải pháp, hướng đi cho dự án học tập.

Khuyến khích áp dụng kiến thức vào thực tiễn

KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN

Giáo dục STEAM không chỉ là kiến thức sách vở mà đây là những kiến thức trẻ có thể tự mình áp dụng vào đời sống và sự sáng tạo vô hạn của con trẻ.

giáo dục STEAM giúp trẻ Tiếp cận với công nghệ

TIẾP CẬN VỚI CÔNG NGHỆ

Trẻ được tiếp cận với công nghệ, lập trình. Ngoài ra, khóa học còn giúp học sinh làm quen với AI, IoT, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật vào sản phẩm.

giáo dục STEAM giúp trẻ Tăng cơ hội nghề nghiệp

TĂNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

STEAM cho trẻ các kiến thức cần thiết để thành công trong các ngành công nghiệp đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng công nghệ kết hợp với AI và IOT và kỹ năng giải quyết vấn đề

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BẬC TIỂU HỌC​

Level 1 giáo dục STEAM
Level 2 giáo dục STEAM
Level 3 giáo dục STEAM
Level 4 giáo dục STEAM
giao duc steam 22

BẬC THCS

Level 6 giáo dục STEAM
Level 7 giáo dục STEAM
Level 8 giáo dục STEAM
Level 9 giáo dục STEAM
Level 10 giáo dục STEAM
Level 11 giáo dục STEAM

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM STEAM

học sinh trải nghiệm lớp học giáo dục steam tại TOPKID

Bố mẹ có muốn thấy sự thích thú của con trong việc học chỉ sau 1 buổi trải nghiệm.

QUY TRÌNH DẠY HỌC

bước 1 quy trình dạy học của giáo dục STEAM

1. Xác định vấn đề

Giáo viên giới thiệu bối cảnh thực tế làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết.

bước 2 quy trình dạy học của giáo dục STEAM

2. Nghiên cứu kiến thức nền

Nghiên cứu, khám phá các thông tin, kiến thức liên quan tới chủ đề, sản phẩm.

bước 3 quy trình dạy học của giáo dục STEAM

3. Đề xuất lựa chọn giải pháp

Đề xuất các giải pháp dựa vào các thông tin kiến thức đã tìm hiểu được.

bước 4 quy trình dạy học của giáo dục STEAM

4. Chế tạo thử nghiệm, đánh giá

Đề xuất các giải pháp dựa vào các thông tin kiến thức đã tìm hiểu được.

bước 5 quy trình dạy học của giáo dục STEAM

5. Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh

Học sinh chia sẻ sản phẩm đã chế tạo và thảo luận với giáo viên, các nhóm khác để có góp ý và điều chỉnh.

bước 6 quy trình dạy học của giáo dục STEAM

6.Mở rộng, phát triển sản phẩm

Học sinh nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo gợi ý của giáo viên hoặc theo ý tưởng của học sinh.

MÔ HÌNH HỌC TẬP 6E

Mô hình dạy học 6E mới nhất tại giáo dục STEAM
Mô hình dạy học 6E mới nhất tại giáo dục STEAM
Mo hinh hoc tap 6E
Mô hình dạy học 6E mới nhất tại giáo dục STEAM

6. MỞ RỘNG (EXPAND)

Học sinh nghiên cứu
mở rộng sản phẩm.

1.GẮN KẾT (ENGAGE)

Học sinh quan sát,
đặt câu hỏi, vấn đề.

5. ĐÁNH GIÁ (EVUALUATE)

Học sinh tự đánh giá, đánh giá  chéo, giáo viên đánh giá.

2. KHÁM PHÁ (EXPLORE)

Học sinh thu thập
phân tích thông tin.

4. XÂY DỰNG, CỦNG CỐ
(ELABORATE)

Học sinh hoàn thiện
sản phẩm, chia sẻ.

3. GIẢI THÍCH (EXPLAN)

Học sinh thảo luận,
thiết kế, thử nghiệm.

1.GẮN KẾT (ENGAGE)

Học sinh quan sát,
đặt câu hỏi, vấn đề

2. KHÁM PHÁ (EXPLORE)

Học sinh thu thập
phân tích thông tin

3. GIẢI THÍCH (EXPLAN)

Học sinh thảo luận,
thiết kế, thử nghiệm

4. XÂY DỰNG, CỦNG CỐ
(ELABORATE)

Học sinh hoàn thiện
sản phẩm, chia sẻ

5. ĐÁNH GIÁ (EVUALUATE)

Học sinh tự đánh giá,
đánh giá chéo, giáo
viên đánh giá

6. MỞ RỘNG (EXPAND)

Học sinh nghiên cứu
mở rộng sản phẩm

KỸ NĂNG XÂY DỰNG ĐƯỢC

TỪ MÔ HÌNH 6E

backgroud_blue_steam
background_yellow_steam
background_green_steam
background_pink_steam
backgroud_blueee_steam

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 • Xác định vấn đề
 • Đưa ra phương án giải quyết và thực hiện giải quyết vấn đề

KỸ NĂNG HỢP TÁC

 • Phân chia công việc
 • Tôn trọng
 • Cởi mở
 • Lắng nghe
 • Hỗ trợ động viên
phụ kiện

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

 • Hiểu và biết cách trả lời tập trung vào nội dung
 • Giao tiếp, tương tác với mọi người xung quanh

KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

 • Tư duy đặt câu hỏi
 • Tư duy trả lời câu hỏi

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

 • Trình bày, diễn đạt, truyền đạt thông tin, ý tưởng một cách rõ ràng, logic và thuyết phục trước đám đông hoặc khán giả

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

 • Trình bày, diễn đạt, truyền đạt thông tin, ý tưởng một cách rõ ràng, logic và thuyết phục trước đám đông hoặc khán giả
phụ kiện

BỐ MẸ ĐÃ SẴN SÀNG CHO CON THAM GIA LỚP HỌC STEAM CHƯA

0
Phụ Huynh Đã Đăng Ký
0
Học Viên Đã Tham Gia
0
Số Lớp Đã Khai Giảng
Đăng ký học thử giáo dục STEAM lập trình robotics AIOT

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY

Quý phụ huynh hãy để lại thông tin tại đây TOPKID EDUALL sẽ sớm liên hệ với quý phụ huynh nhé

TOPKID EDUALL – Nơi phát triển trẻ toàn diện

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY

Quý phụ huynh hãy để lại thông tin tại đây TOPKID EDUALL sẽ sớm liên hệ với quý phụ huynh nhé

TOPKID EDUALL – Nơi phát triển trẻ toàn diện