CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CTV

Có 3 đối tượng được nêu trong NPP:

 • Cấp quản lý nhóm quản lý trưởng nhóm & cộng tác viên: Gọi tắt là BQL
 • Cấp trưởng nhóm quản lý cộng tác viên : Gọi tắt là BTN
 • Cấp công tác viên, người bán hàng : Gọi tắt là CTV

 

I. TRẢ HOA HỒNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH 3 CẤP

 1. Dành cho cấp quản lý: 5% trên hoa hồng CTV mình trực tiếp quản lý + 20% hoa hồng cấp BTN
 2. Dành cho trưởng nhóm 20% trên hoa CTV  mình trực tiếp quản lý
 3. Dành cho CTV  giới thiệu khách hàng mua hàng 75%

 

II. HOA HỒNG SẢN PHẨM

  1. Hocpro tính hoa hồng theo phần trăm % / trên giá bán, mỗi sản phẩm, dịch vụ có % riêng và được ghi rõ trong mỗi sản phẩm.

 

III.TRẢ THƯỞNG HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG

  • Khi đơn hàng hoàn thành thì hệ thống tự xác nhận hoàn thành đơn hàng, ngay lập tức trong 24h hệ thống ghi nhận doanh thu của ctv. Và NPP có thể yêu cầu thanh toán tiền cho đơn hàng ( hoặc tất cả đơn hàng hoàn thành) với số tỉền >= 50,000 ( năm mươi ngàn đồng).
  • Hệ thống ghi nhận yêu cầu thanh toán NPP  và tiến hành đối soát hợp đồng, Trong thời gian 7 ngày làm việc (Không tính ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định pháp luật Việt Nam)  kể từ ngày yêu cầu thanh toán, hệ thống sẽ trả hoa hồng qua tài khoản Ngân hàng, hoặc Ứng dụng Momo mà khách hàng đã đăng ký.  Phí chuyển khoản, thanh toán nếu phát sinh sẽ do NPP trả.

 

V1. Viết lần đầu 12.12.2021 Cập nhật lần cuối 24.12.2021